Studnia dla pompy ciepła. Pobieranie ciepła z wody.

Dla gruntowych pomp ciepła najefektywniejszym źródłem ciepła są studnie, rzeki, wody gruntowe. Woda charakteryzuje się wysoką temperaturą utrzymującą się w granicach nawet 8-12st C w ciągu roku. Projektując dolne źródło zasilane wodą należy mieć n uwadze temperaturę wody na wyjściu z parowacza, która musi nam skład chemiczny wody i oceni możliwość zastosowania wody gruntowej jako źródła ciepła.

Najprostszym rozwiązaniem jest pompowanie wody na parowacz pompy ciepła, jednak w ,tym wypadku występuje niebezpieczeństwo wymrożenia wymiennika. Sytuacja taka występuje gdy temperatura na źródle dolnym będzie zbyt niska. Dlatego też nie zaleca się bezpośredniego tłoczenia wody gruntowej na wymiennik pompy ciepła.

Znacznie bezpieczniejszą metodą jest zastosowanie wymiennika płytowego zanurzonego w wodzie. Wymiennik pośredni zastosowany w systemie woda-woda musi zostać dobrany do składu chemicznego wody aby nie był wrażliwy na jej skład. Konieczna jest okresowa konserwacja wszystkich elementów systemu instalacji.

Rozwiązanie to charakteryzuje się mniejszą sprawnością, wynikającą ze strat na wymienniku pośredniczącym. To rozwiązanie chroni parowacz przed uszkodzeniem-zamrożeniem, dzięki zastosowaniu wodnego roztworu glikolowego, krążącego w obiegu parowacz-wymiennik płytowy- pośredni.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.