Odwiert pionowy. Ile kosztuje źródło dolne?

Kolektor pionowy charakteryzuje się stałą temperaturą w ciągu całego roku oraz wysoką niezawodnością. Dopiero podczas wykonywania odwiertu pionowego możemy uzyskać informację jakiego typu mamy skład gruntu. Najkorzystniejsze są gleby wilgotne lub wykorzystywanie podziemnych cieków wodnych. Płaszczyzna pionowych wymienników powinna być prostopadła do kierunku przepływu tych cieków
Sprawność pompy ciepła zależy od uzyskiwanej mocy chłodniczej oraz możliwości regeneracyjnej źródła dolnego. Nieprawidłowo wykonany projekt oraz instalacja źródłaa dolnego może być przyczyną spadku sprawności całego systemu co w konsekwencji spowoduje kosztowne i problematyczne poprawki całej instalacji. W celu uniknięcia niedowymiarowania wymiennika ciepła należy zlecić geologiczne badanie gruntu. Rozpoznanie geologiczne gruntu można wykonać na podstawie map geologicznych lub próbnych odwiertów. Geolog na podstawie dokumentacji przekroju poszczególnych warstw gruntu wylicza średnią wartość współczynnika przenikalności ciepła.

Regulacje prawne dotyczące kolektorów dla pomp ciepła

Poniższa tabela przedstawia wartości wydajności dla różnych rodzajów gruntu.
Rodzaj gruntu
Wydajność gruntu dla rocznego czasu pracy pompy ciepła
1800 h
2400 h
suchy, piasek
25 W/m
20 W/m
suchy, sucha glina
35 W/m
30 W/m
wilgotny, wilgotna glina
50 W/m
40 W/m
żwir, piasek
(nasycony wodą)
65 - 80 W/m
55 - 65 W/m
Woda gruntowa
80 - 100 W/m
80 - 100 W/m

Podczas wykonywania odwiertu próbnego koryguje się moc chłodniczą i albo zwiększa się / zmniejsza się długość odwiertu  pionowego w glebie. Jeden odwiert  pionowy sięga na głębokość od 80 - 150 m.  Przy czym gdy projekt źródła dolnego zakłada długość sondy na poziomie 180 m, wykonuje się dwa odwierty po 90 m w odległości 8 m od siebie.  Odstęp 8 m między  odwiertami zapobiega przechłodzeniu gruntu.

Temperatura gruntu na głębokości poniżej 10m jest stała cały rok i wynosi około 5-10°C. Kolektor pionowy zabiera mniej miejsca i jest bardziej wydajny w porównaniu do kolektora poziomego. Oznacza to, że zimą w przeciwieństwie do  wymienników poziomych, kiedy zapotrzebowanie na energię jest największe temperatura gruntu jest stała. Stała wysoka temperatura źródła dolnego umożliwia efektywną pracę pompie ciepła.

UWAGA:
Jeżeli pobór mocy cieplnej przez pompę ciepła jest wyższy od wydajności źródła dolnego  następuje stopniowe obniżanie temperatury gruntu i stopniowe zmniejszanie wydajności, co prowadzi do zamrożenia gruntu i awarii instalacji pompy ciepła. Dlatego też należy wykonać badania geologiczne i wykonać projekt źródła dolnego wraz z korektą mocy podczas próbnego odwiertu. Częściej ma miejsce zamroż

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.