Zasada pracy pompy ciepła. Jak działa ogrzewanie? Wikipedia

Zasada działania pompy ciepła opiera się na dwóch głównych procesach zachodzących w pompie ciepła. Pierwszym procesem jest pochłanianie ciepła przez odparowanie czynnika chłodniczego. Drugim procesem jest oddawanie ciepła poprzez skraplanie czynnika chłodniczego. Energi Potrzebna do odparowania czynnika w układzie chłodniczym pobierana jest z dolnego źródła natomiast podniesienie temperatury czynnika następuje poprzez mechaniczne podniesienie ciśnienia przez sprężarkę.

Do odbierania energii cieplnej ze środowiska pompa ciepła używa źródło dolne. Źródłem dolnym w gruntowych pompach ciepła jest odwiert pionowy albo kolektor poziomy. W pompach ciepła woda-woda energia cieplna jest odbierana za pomocą wymiennika pośredniego.W powietrznych pompach ciepła rolę źródła dolnego pełni wentylator z wymiennikiem zamontowanym na zewnątrz budynku.
Rolę czynnika roboczego krążącego w zamkniętym układzie freonowym przejmuje gaz R407C lub R410a. Obydwa czynnik są bezpieczne dla środowiska oraz nie zagrażają życiu.

Wydajność pompy ciepła a współczynnik COP
Współczynnik wydajności nowoczesnych pomp ciepła wynosi od 3,5 do 5,5. Przykładowo współczynnik na poziomie 4 oznacza, że oddawane jest cztery razy tyle energii w postaci ciepła grzewczego, niż zużyto energii elektrycznej do podniesienia temperatury. COP jest parametrem służącym do oceny efektywności energetycznej pompy ciepła dla danych parametrów pracy ustalonych w oparciu o normę DIN EN 14511 (stara norma EN 255). Współczynnik COP mierzony jest w określonych punktach pracy pompy.
Tab. 1  Punkty pracy według normy DIN EN 14511
Rodzaj pompy ciepłaTemperatura źródła dolnegoTemperatura zasilania obiegu grzewczego
Powietrze/WodaA 2 °CW 35 °C
Solanka/WodaB 0 °CW 35 °C
Solanka/WodaB 0 °CW 50 °C
Woda/WodaW 10 °CW 35 °C

Wyk. 1 Zależność COP od temperatury zasilania obiegu grzewczego

Im mniejsza jest różnica między temperaturą zasilania obiegu grzewczego a temperaturą źródła dolnego, tym wyższy jest współczynnik wydajności COP.
Współczynnik COP jest miarą efektywności i definiuje się go jako ilość oddanej na wysokim poziomie termicznym energii w procesie skraplania, przez nakład pracy niezbędną do podniesienia temperatury w czasie sprężania czynnika chłodzącego.

UWAGA: Dla tego samego źródła dolnego, instalacja pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym posiada wyższy współczynnik COP o 35% – 50% niż systemy z grzejnikami. Trzeba mieć świadomość, że instalacja pompy ciepła współpracująca z ogrzewaniem grzejnikowym, czyli w warunkach A2/W50 będzie miała COP dużo niższe, co uczyni inwestycję mniej opłacalną. 


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.