Rodzaje pomp ciepła : powietrze-woda , gruntowa ( solanka-woda / woda-woda )

Ze względu na pobór ciepła z naturalnych źródeł energii możemy podzielić pompy ciepła według rodzajów na powietrzne oraz gruntowe. Dolnym źródłem dla gruntowej pompy ciepła jest ziemia lub woda. Natomiast powietrzne pompy ciepła nie wymagają instalacji dolnego źródła. Ciepło odbierają z powietrza atmosferycznego. 

Pompa ciepła powietrze-woda

Powietrzne pompy ciepła dzięki rozwojowi technologii sprężarek oraz wymienników ciepła są dobrą alternatywą dla tradycyjnych źródeł ogrzewania polegających na spalaniu paliw stałych czy gazu.

Na rynku dostępne są powietrzne pompy ciepła typu split oraz monoblock. Obydwa typy różnią się budową. Pompy ciepła typu split składają się z dwóch jednostek: zewnętrznej oraz wewnętrznej połączonych układem freonowym. Instalację powietrznej pompy ciepła typu split wykonuje wyspecjalizowany w układach freonowych instalator. Splity są znacznie bardziej odporne na uszkodzenia, w przypadku zaniku prądu nie dochodzi do zamarznięcia wody w układzie i do rozsadzenia wymiennika ciepła.

W Pompach ciepła typu monoblock cały układ freonowy wraz z automatyką znajduje się w jednej obudowie. Monoblocki charakteryzują się bardzo łatwą instalacją. Wystarczy podłączyć pompę ciepła do instalacji grzewczej układem hydraulicznym. Do instalacja urządzenia wystarczy sprawny hydraulik.

Powietrzne pompy ciepła bardzo dobrze sprawdzają się w układach biwalentnych przy modernizacjach starych instalacji grzewczych oraz coraz częściej są instalowane jako jedyne źródła ogrzewania  w   nowoczesnych ekologicznych domach.  Powietrzna pompa ciepła jest prosta w instalacji. Wymaga jedynie podłączenia zasilania trójfazowego oraz niewiele miejsca na zewnątrz budynku.

Wśród powietrznych pomp ciepła można kupić urządzenia do instalacji CO i CWU oraz tylko do CWU.

Gruntowa Pompa ciepła( solanka-woda / woda-woda )


Gruntowe pompy ciepła stanowią grupę urządzeń monowalentnych nie potrzebujących dodatkowych źródeł ciepła do ogrzewania budynku.

Gruntowe pompy ciepła prócz możliwości ogrzewania budynków zapewniają ciepłą wodę użytkową, klimatyzację a także znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle.

Instalacja gruntowej pompy ciepła jest znacznie bardziej skomplikowana. Instalacja gruntowej pompy ciepła składa się ze źródła dolnego(kolektor płaski lub kolektor pionowy), rozdzielacza, studni, pompy ciepła, pompy obiegowej dolnego źródła, odpowietrzników, rotametrów.

Koszt instalacji gruntowej pompy ciepła jest dwu a nawet trzy krotnie wyższy niż w przypadku powietrznych pomp ciepła i zależny jest od kosztów wykonania źródła dolnego.

Gruntowe pompy ciepła posiada stałe wysokie cop dzięki temperaturze źródła dolnego które jest dodatnie.

1 komentarz:

Obsługiwane przez usługę Blogger.