Problemy z powietrzną pompą ciepła

Powietrzna pompa ciepła znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie wykonanie gruntowych wymienników ciepła jest niemożliwe lub barierą jest wykonaniem gruntowych wymienników ciepła. Na Polskim rynku możemy spotkać w sprzedaży powietrzne pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz ogrzewania wody użytkowej. Większość powietrznych pomp ciepła instalowana w Polsce jest jako drugie źródło ogrzewania. Wyjątek stanowią instalacje powietrznych pomp ciepła dla nowych niskoenergetycznych domów gdzie pompa ciepła stanowi jedyne źródło ogrzewania.


Ze względu na źródło pobierania energii cieplnej powietrzna pompa ciepła są łatwe w instalacji. Powietrze atmosferyczne jest ogólnodostępnym źródłem energii, niestety w przypadku powietrznych pomp ciepła występuje zależność między temperaturą powietrza a ekonomiczną wydajnością pompy ciepła. Oznacz to w uproszczeniu, że wraz ze spadkiem temperatury powietrza spada COP powietrznej pompy ciepła i wzrasta ilość pobieranej energii elektrycznej. Dlatego w mroźne dni gdy temperatura powietrza spada poniżej -15 st C będzie potrzebne drugie źródło ciepła.

Wyk 1. Przykładowy wykres wydajności powietrznej pompy ciepła dla niskich temperatur.Powietrzne pompy ciepła można podzielić na pompy ciepła monoblock oraz split.

Powietrzne Pompy ciepła typu monoblock są jednostkami kompaktowymi ponieważ w jednej obudowie znajdują się wszystkie komponenty urządzenia: sprężarka, parowacz, wentylator, pompy obiegowe, wymienniki ciepła, automatyka. Instalacja powietrznej pompy ciepła monoblock sprowadza się do podłączenia zasilania oraz układu ogrzewania. Należy pamiętać aby podczas instalacji układu wodnego dobrze go zaizolować. Prawidłowa izolacja zmniejszy straty ciepła a, tym samym zmniejszy spadek wydajności instalacji.

Powietrzne pompy ciepła typu split są zbudowane z dwóch jednostek. Jednostka zewnętrzna zawiera wentylatora, parowacz, sprężarkę oraz zawór rozprężny. Jednostka wewnętrzna zawiera skraplacz, pompę obiegową czynnika grzewczego, zawór trójdrogowy oraz automatykę sterującą. Obydwie jednostki są połączone układem freonowym. Instalacje powietrznej pompy ciepła typu split może przeprowadzić osoba z uprawnieniami chłodniczymi.

Uwaga: Nieekonomiczna praca powietrznej pompy ciepła może być wynikiem błędów spowodowanych podczas instalacji urządzenia:

- Nieprawidłowe usytuowanie zewnętrznej jednostki pompy ciepła,
- Brak lub zbyt cienka izolacja przewodów freonowych z jednostki zewnętrznej,
- Zbyt długi układ freonowy łączący jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną pompy ciepła.
- Niewystarczająca ilość czynnika chłodniczego,
Obsługiwane przez usługę Blogger.