Tanie źródło dolne dla pompy ciepła. Budowa Kolektora płaskiego.

Źródło dolne oparte o kolektor płaski jest układem rur polietylenowych cienkościennych o minimalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 bar ułożonych poniżej strefy przemarzania ziemi. Solanka krążąca w rurach kolektora poziomego odbiera ciepło słoneczne zmagazynowane w ziemi. Poziomy kolektor to niższe koszty inwestycyjne, a także niższa wydajność źródła dolnego w porównaniu do odwiertu pionowego. Kolektor poziomu wymaga dużej powierzchni wokół domu na którym się znajduje. Ponadto teren musi być odkryty, a grunt nad kolektorem przepuszczalny dla wody. Nad kolektorem nie powinno się sadzi drzew, których korzenie mogły by w przyszłości uszkodzić kolektor poziomy oraz stawiać zabudowań, które mogły by doprowadzić do braku regeneracji kolektor latem.

Rury kolektora płaskiego powinno się ułożyć w wykopie poniżej strefy zamarzania gruntu. Pętlę kolektora poziomego należy układać w odstępie co 80 cm. Długość poszczególnych pętli od studni nie powinny być dłuższe niż 100 m.  Nie powinno się stosować  dłuższych wężownic, ponieważ prowadzi to do nadmiernego wzrostu oporów przepływu, a w konsekwencji do zakłóceń pracy parownika i wysokiego poboru energii elektrycznej przez pompę obiegową dolnego źródła. Moce tak wykonanego źródła dolnego wahają się między 8 - 40 W/m2 i są zależna od rodzaju gruntu.

Przed zasypaniem wykopu należy rury kolektora przysypać piaskiem, aby zapewnić lepszy dostęp kolektora do wilgoci z gruntu oraz ochronić go przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zasypywaniu. Nie należy zapomnieć o ułożeniu taśmy ostrzegawczej przed całkowitym zasypaniem kolektora. Taśma umożliwi nam odnalezienie kolektora poziomego w razie potrzeby jego odkopania.
Dla  kolektora poziomego najkorzystniejsze są gleby wilgotne. Kolektor powinien mieć powierzchnie 2-3 razy większą niż powierzchnia ogrzewanego domu. Zaleca się rozpoznanie gruntu na, którym  ma się znajdować.

Poniższa tabela przedstawia wartości wydajności dla różnych rodzajów gleby.
Rodzaj gruntu
Wydajność gruntu
suchy, piasek
10 W/m
wilgotny , piasek
20 W/m
sucha, glina
25 W/m
wilgotny, glina
30 W/m
nasycona wodą gleba
45 W/m

UWAGA:
Tak samo jak w przypadku kolektora pionowego należy wykonać dokumentacje dolnego źródła, po ułożeniu kolektora wykonać jego próbę ciśnieniową zgonie z zaleceniami producenta, aby wykryć ewentualne nieszczelności. Źle zaprojektowany kolektor poziomy może zamarznąć co w konsekwencji doprowadzi do wyłączenia pompy ciepła podczas okresu grzewczego.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.