Legnica - Wymiana starego ogrzewania na proekologiczne

Mieszkańcy Legnicy mogą starać się o dotacje celową z budżetu miasta na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym (paleniska węglowe ) na ogrzewanie ekologiczne oparte o powietrzne lub gruntowe pompy ciepła, ogrzewanie gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.


Dotacji obejmujące w szczególności trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie elektryczne, odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne i pompy ciepła).


Środki finansowe na udzielenie dotacji celowej pochodzić będą z funduszy celowych przeznaczanych na ochronę środowiska oraz z budżetu miasta Legnicy. Wysokość dofinansowania wynosi do 45 % udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych i nie więcej niż 5 000 zł

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, poniesionych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2018 r., w szczególności:

1) demontażu palenisk węglowych,

2) zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania,

3) zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji (wraz z grzejnikami) związanej z nowym źródłem ogrzewania,

4) likwidacji, modernizacji lub budowy nowego systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego ogrzewania,

5) podłączenia do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wyłączeniem węzła cieplnego,

6) zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii.

Dofinansowaniem objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane jako fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające właściwe normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.