Miasto Limanowa dofinansowanie do instalacji pompy ciepła dla mieszkańców miasta

Miasto Limanowa przystąpiło do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji” (PONE), który to dokument pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie. Środki na sfinansowanie instalacje pomp ciepła pochodzić będą częściowo z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a także od inwestorów.

Planuje się dofinansowanie następujących zadań likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła zastosowanie kolektorów słonecznych; termomodernizacja budynków

Do złożenia wniosku jednak potrzeba informacji o planowanych inwestycjach w gminie.

W tym celu Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza mieszkańców do wypełnienia ankiety, która posłuży stworzeniu dokumentu PONE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie. Ankietę można wypełnić szybko i wygodnie on-line tutaj: www.dolinku.pl/limanowa Ankietę można pobrać w Urzędzie Miasta Limanowa (ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 36) oraz na stronach: www.niskaemisja.pl, www.miasto.limanowa.pl, 

Wypełnioną ankietę papierową prosimy złożyć w Urzędzie Miasta Limanowa, Dziennik Podawczy pok. nr 1 lub przesłać na adres mailowy: tbugaj(at)miasto.limanowa.pl lub justyna.zastrzezynska(at)atgroupsa.pl

Prosimy o zwrot wypełnionych ankiet do dnia 22 września br.

Urzędem Miasta – p. Teresa Bugaj, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego,

Nieruchomości i Ochrony Środowiska, tel. 18 3372 054 w. 163

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.