Głubczyce - Uruchomione dofinansowania do instalacje pomp ciepła


W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza (Niska emisja) została uruchomiona linia dofinansowania z budżetu Gminy na instalację nowoczesnego ekologicznego ogrzewania np. pompą ciepła lub piecem gazowym. Dotacja obejmuje trwałą likwidacje starego źródła ogrzewania na nowe zabudowane w sposób trwały. Dotacja ma zachęcić do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych ograniczających zanieczyszczenie powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.Do otrzymania dotacji uprawnione są osoby fizyczne; będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

Dotacja obejmuje zakup i montaż instalacji solarnych na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub/i do wspomagania centralnego ogrzewania obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.