Gmina Dąbrowa Górnicza - Dotacje OZE uruchomione

Gmina Dąbrowa Górnicza uruchomiła dotacje na trwałą wymianę ogrzewania na pompy ciepła. Dotacja w wysokości 60% ceny urządzenia będzie udzielana na wniosek osób zainteresowanych wymianą nieefektywnego ogrzewania paliwami stałymi.

Wymagane dokumenty:

1. Ogrzewanie gazowe

a) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane lub zgoda właściciela/administratora budynku na wykonanie modernizacji przez najemcę lokalu mieszkalnego - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).

b) Warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

c) Protokół odbioru technicznego - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).

d) Faktura zakupu - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).

e) Opinia kominiarska.

2. Ogrzewanie elektryczne

a) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane lub zgoda właściciela/administratora budynku na wykonanie modernizacji przez najemcę lokalu mieszkalnego - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).

b) Warunki techniczne na dostawę energii wydane przez dostawcę energii lub zaświadczenie o stanie istniejącej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wystawione przez uprawnionego wykonawcę.

c) Protokół odbioru technicznego - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).

d) Faktura zakupu - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu).

3. Ogrzewanie z wykorzystaniem kotła nowej generacji (niskoemisyjnego) na paliwo stałe

a) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane lub zgoda właściciela/administratora budynku na wykonanie modernizacji przez najemcę lokalu mieszkalnego - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).

b) Protokół podłączenia urządzenia - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).

c) Faktura zakupu - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).

d) Dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z kserokopią atestu - świadectwa badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego".

e) Opinia kominiarska.

4. Inne ogrzewanie

a) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane lub zgoda właściciela/administratora budynku na wykonanie modernizacji przez najemcę lokalu mieszkalnego - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).

b) Protokół podłączenia urządzenia sporządzony przez uprawnionego instalatora - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).

c) Faktura zakupu - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).

d) Inne dokumenty wymagane przepisami prawa dla zastosowanej technologii.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.