Zachodniopomorskie pompy ciepła. Nabór wniosków prosument

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej W Szczecinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, w ramach programu Prosument.


Jest to program, który ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Beneficjentami programu mogą być wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i osoby fizyczne. Wnioski można składać w biurze przy al. Wojska Polskiego 36U/1 w Szczecinie. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym nie później niż do 30 listopada 2015 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację programu. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Wsparcie finansowe dotyczy istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych na terenie województwa zachodniopomorskiego

UWAGA: od 5 stycznia br. obowiązują nowe załącznki do wniosku o dofinansowanie. Zmianę uległy następujące załączniki:

Załącznik nr 1. Lista wymaganych dokumentów do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 8. Zobowiązania finansowe.

Załącznik nr 8. Zobowiązania finansowe.

Do wykazu dodane zostały załączniki dotyczące zapotrzebowania na środki i rozliczenia transzy:

Załącznik nr 12. Druk zapotrzebowania na środki.

Załącznik nr 13. Druk rozliczenia transzy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.