Targi gmina 2014. Trendy, technologie i inspiracje w nurcie eco

Targi GMINA jedne z najważniejszych wydażeń dla władz samorządowych oraz architektów, projektantów, planistów, urbanistów i osób odpowiedzialnych za kształtowanie przestrzeni miejskiej. Targi umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora prywatnego i publicznego. To okazja do rozmów pomiędzy profesjonalistami, a także inspiracja do wprowadzania rozwiązań, zmierzających do poprawy funkcjonowania jednostek samorządowych.

Targi popularyzują wiedzę z dziedziny architektury krajobrazu oraz aranżacji przestrzeni miejskiej. Od pierwszej edycji Targom GMINA towarzyszy Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD. Wśród wystawców pojawią się m.in. firmy prezentujące w swojej ofercie małą architekturę oraz place zabaw. Oferta wystawców targów Gmina i salonu Investfield będzie zlokalizowana w pawilonie 7A.

Natomiast w pawilonie 5 znajdziemy ofertę wystawców Komtechnika z zakresu gospodarki komunalnej (m.in. sprzęt komunalny do zagospodarowania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych), a także letniego i zimowego utrzymania dróg, utrzymania terenów zielonych i obiektów komunalnych.

Przestrzenią, na którą warto będzie zajrzeć będzie Miasteczko Ekologiczne (pawilon 7). Tu zapoznamy się z ofertą rozwiązań służących redukcji zużycia energii, wykorzystywania jej alternatywnych źródeł oraz utrzymywania czystości. Na stoisku GIOŚ – Głównego Partnera Miasteczka - każdego dnia odbywać się będą dyżury specjalistów, którzy będą odpowiadać na pytania inwestorów przygotowujących się do realizacji inwestycji mających wpływ na środowisko.

Branżowe dyskusje

Ogólnopolska Konferencja Doradztwa Turystycznego dla samorządów i inwestorów „MiastoODnowa. TurystykaODnowa”, którą w dniu 14 października poprowadzi Instytut Rynku Hotelarskiego, to debata o modelach rewitalizacji przestrzeni miejskich, a także tworzenia na ich podstawie produktów turystycznych nowej generacji. Udział w niej pozwoli uzyskać nowe spojrzenie na błyskawicznie zmieniające się tendencje w tej kategorii.

16 października odbędzie się szkolenie pt. „5 kroków do bezpiecznego placu zabaw”, którego organizatorem jest Centrum Kontroli Placów Zabaw.

Bardzo ważnym wydarzeniem towarzyszącym Targom GMINA i Salonowi INVESTFIELD będzie Kongres Samorządów GMINA współorganizowany przez dziennik Rzeczpospolita. Wśród planowanych tematów znalazły się m.in.: gminne instytucje kultury, budżet partycypacyjny, odpady komunalne, finansowa niezależność samorządów, czy gospodarka niskoemisyjna. Uroczyste otwarcie Kongresu nastąpi 15 października o godzinie 11.00. Rozpocznie go sesja plenarna na temat „Nowej roli samorządów w polityce i gospodarce Polski”.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.