Pompy ciepła Małopolska. Nabór wniosków w programie prosument na pompę ciepła lub fotowoltaikę

Z dofinansowania skorzystają mieszkańcy Małopolski. Dofinansowanie obejmie budowę prywatnej mikroelektrowni, instalacji pompy ciepła czy małej biogazowni. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach programu „WSPIERANIE ROZPROSZONYCH, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.


Klient według swoich indywidualnych preferencji łącząc dotacje i pożyczki, bez inwestowania zasobów własnych, od razu może produkować ciepło i prąd z możliwością sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Wsparciem publicznym objęte są zakupy i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub budowanych budynków mieszkalnych. Są to panele fotowoltaiczne, małe wiatraki, pompy ciepła, kolektory słoneczne, piece na biomasę i układy mikrokogeneracyjne (w tym małe biogazownie). Zależnie od rodzaju instalacji, klienci mogą liczyć na dotacje w wysokości od 20-40% dofinansowania oraz pożyczki oprocentowane na 1% w skali roku na pozostałe koszty kwalifikowane.


Zaletą współpracy przyszłych inwestorów z funduszami wojewódzkimi jest możliwość indywidualnego wyboru rodzaju i modelu instalacji oraz firmy montażowej, w odróżnieniu od ścieżki samorządowej, w której proces zakupu i montażu mikroinstalacji poprzedzony jest wyborem wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W przyszłości klienci indywidualni, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Prosumenta poprzez banki współpracujące z NFOŚiGW.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.