Gdańsk - Dotacje do pomp ciepła

W Gdańsku można starać się o dotację na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Do wniosku należy dołączy dokument potwierdzające stosowanie paliwa stałego w sezonie grzewczym poprzedzającym przebudowę źródła ogrzewania (zaświadczenie zarządcy nieruchomości lub zarządu wspólnoty lub opinia kominiarska), kserokopie rachunków lub faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki (oryginały należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku, dotyczące:

- likwidacji węglowego systemu ogrzewania,

- odbioru technicznego instalacji grzewczej,

- zgody właściciela/współwłaściciela nieruchomości na zmianę sposobu ogrzewania i wypłatę dotacji,

- zawarcia umowy z dostawcą medium grzewczego,

Udzielenie dotacji ubiegać się mogą podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

- jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków,

- nie więcej niż 4 000 zł dla osób fizycznych – w przypadku przebudowy ogrzewania na gazowe lub elektryczne,

- jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 3 000 zł dla osób fizycznych – w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- jednorazowa dotacja w wysokości 50% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, osób prawnych innych niż spółdzielnie mieszkaniowe oraz innych podmiotów,

- jednorazowa dotacja w wysokości 50% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione w roku, w którym został złożony wniosek.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na: zakup urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła (kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, wkładów elektrycznych do pieców kaflowych) oraz montaż instalacji grzewczej, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zakup i montaż węzłów cieplnych, wykonanie przyłączy do linii przesyłowych, instalację c.o.

Odpowiednio wypełniony wniosek należy złożyć w:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1

ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 2

ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 71 70

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14-17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4

ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ul. Kartuska 5
sekretariat – pok. 203

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.