Prezentacja metody testowania elektrowni słonecznych

Poznań, 19.05.2015 – Podczas targów greenPower w Poznaniu Instytut Photovoltaik-Institut Berlin (PI-Berlin) zaprezentuje metody wykonywania testów elektrowni słonecznych. Specjaliści z tego renomowanego instytutu zajmują się wyszukiwaniem słabych punktów instalacji fotowoltaicznych (PV) z zastosowaniem różnego rodzaju innowacyjnych metod badań. Kontrole jakości na etapie projektowania, budowy i eksploatowania instalacji są niezbędne w celu zapewnienia maksymalnej wydajności elektrowni słonecznej oraz rentowności ekonomicznej.

„Banki są gotowe finansować projekty instalacji fotowoltaicznych pod warunkiem opracowania gruntownej ekspertyzy technicznej Due diligence. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie badań elektrowni fotowoltaicznych oferujemy doradztwo licznym międzynarodowym bankom oraz agencjom rozwoju”, mówi Steven Xuereb, kierujący działem Systemy fotowoltaiczne w instytucie PI-Berlin. „Nasi inżynierowie prowadzą badania elektrowni słonecznych na całym świecie. W działalności doradczej dla inwestorów i projektantów opieramy się na wieloletnim doświadczeniu naszego interdyscyplinarnego zespołu w dziedzinie przemysłu solarnego. Ponieważ dysponujemy własnym, akredytowanym laboratorium wykonującym testy modułów solarnych i, w przeciwieństwie do innych podmiotów świadczących usługi doradcze, prowadzimy również badania w zakresie technologii fotowoltaicznej, nasze ekspertyzy cieszą się dużym uznaniem banków.” Instytut PI-Berlin był zaangażowany w realizację projektów na całym świecie o łącznej mocy nominalnej 2 gigawatów (GW).

Ekspertyzy techniczne Due diligence

Ekspertyzy techniczne Due diligence instytutu PI-Berlin obejmują analizę parametrów technicznych instalacji oraz ocenę ryzyka związanego z jej ujawnionymi wadami. Rzeczoznawcy instytutu pracują w oparciu o listy kontrolne, co umożliwia im zbadanie wszystkich istotnych aspektów, na przykład obliczenie wydajności instalacji, dokładne przeanalizowanie rozkładu urządzeń czy umów dostaw. Za pomocą metody analityczno-punktowej opracowywane są proste i przejrzyste zestawienia dla podmiotów finansujących i inwestorów zawierające informacje o najważniejszych słabych punktach projektów.

Kontrole jakości elektrowni fotowoltaicznych

Po zakończeniu etapu budowy elektrowni fotowoltaicznej decydujące znaczenie przed dokonaniem odbioru projektu ma skontrolowanie jej jakości i wydajności. Doradcy instytutu PI-Berlin wykonują analizy dokumentacji technicznej i sprawdzają jakość montażu kompletnej instalacji. Podczas kontroli jakości i wydajności modułów solarnych stosowane są różnego rodzaju metody badań, takie jak pomiary wykorzystujące zjawiska promieniowania podczerwonego i elektroluminescencji. Dzięki temu możliwe jest między innymi ustalenie mikropęknięć w modułach spowodowanych podczas transportu lub montażu, które mogą prowadzić do znacznego obniżenia wydajności instalacji. Dalsze testy w fazie eksploatacji pozwalają zapewnić stałą efektywność, a tym samym rentowność ekonomiczną instalacji.

„Wśród najczęściej występujących problemów w przypadku działających elektrowni znajdują się gorące punkty oraz degradacja indukowanym napięciem (PID) – oba zjawiska mogą skutkować znacznymi stratami uzysku energii. Można je wyeliminować dzięki wcześniejszym kontrolom projektu technicznego instalacji oraz badaniom elektrowni przed rozpoczęciem eksploatacji. Im wcześniej instalacja zostanie poddana kontroli, tym z reguły większa opłacalność inwestycji dla inwestora”, tłumaczy dr Paul Grunow, członek zarządu instytutu PI-Berlin, założonego przez niego dziewięć lat temu wraz z prof. Stefanem Krauterem i Svenem Lehmannem – ekspertami w dziedzinie technologii fotowoltaicznej. Grunow jest również współzałożycielem firm Solon oraz Q-Celles, zaliczanych przez wiele lat do najprężniejszych niemieckich przedsiębiorstw w branży solarnej.

Stoisko na targach greenPower: pawilon 8A, stoisko 21

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.