Pompy ciepła Wrocław. Złóż ofertę na pompę ciepła z Dotacją.

UM Wrocław uruchomił nabór wniosków o udzielenie dotacji na trwałą likwidację palenisk węglowych powiązanych z instalacją systemów ekologicznych grzewczych. Dotacja obejmuje solary, pompy ciepła oraz rozwiązania uniemożliwiające spalanie paliw stałych. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Wrocław w roku 2015 na realizację ww. zadania wynosi 5.126.942,00

Dotacja jest udzielana na zadania związane z trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,ogrzewanie gazowe,ogrzewanie elektryczne, odnawialne źródło energii tj. pompy ciepła.

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:

1) 12 000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym, w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne albo odnawialne źródło energii lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2) 1000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni czynnej w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego;

3) 12000 zł na każdy lokal mieszkalny w zakresie termomodernizacji realizowanej w budynkach wielorodzinnych jako zadanie towarzyszące likwidacji palenisk/kotłowni węglowych;

4) 1000 zł na podłączenie wody ciepłej użytkowej przy likwidacji ogrzewania węglowego i zastosowaniu rozwiązania innego niż wskazane w pkt. 2.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2015 można składać od dnia ogłoszenia naboru do 30 września 2015 r.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.