Zobacz najlepsze produkty na targach Greenpower

Około 80% nagrodzonych Złotym Medalem MTP firm uważa, że informacja o zdobyciu Złotego Medalu przez ich produkty zwiększyła zainteresowanie nimi. Z pewnością jest to nagroda, która docenia innowacyjne produkty na rynku. Na tegorocznych targach GREENPOWER jury konkursu przyznało ją czterem firmom. Oto laureaci.

Lista produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP

na Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej GREENPOWER 2015

1. Uniwersalna zintegrowana instalacja do produkcji biopaliwa drugiej generacji z odpadów glicerynowych “POSTERUS 2020”. BIOTEN Sp. z o.o., Poznań

„POSTERUS 2020” jest przełomem w produkcji biopaliw. Mowa o zintegrowanej, uniwersalnej instalacji pilotażowej do produkcji biopaliwa II generacji z odpadowej fazy glicerynowej, powstającej podczas produkcji biodiesla. Instalacja rozwiązuje globalny problem zagospodarowania odpadu fazy glicerynowej u producentów bioestrów i zamyka cykl wytwarzania biopaliw z oleju rzepakowego. Ponadto, otrzymywany nawóz znajdujący zastosowanie w rolnictwie, potwierdza uniwersalny i bezodpadowy charakter technologii.

2. Grzejniki Nogen Nogen Sp. z o.o., Kobylnica

Grzejniki Nogen - produkt opatentowany w Polsce i Europie - produkowane w Polsce. Zaawansowana automatyka sterowania, maksymalne wykorzystanie pobieranej energii i przetwarzania na energię cieplną, znacznie wydajniejsze od tradycyjnych grzejników. Montaż bezkosztowy. Grzejniki nie wytwarzają żadnych spalin ani odpadów, eliminują niską emisję w miastach, nie obniżają naturalnej wilgotności powietrza, nie wywołują efektu palenia kurzu i są bezwonne.

3. Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów jako biomasy na cele energetyczne

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań i PROMAR Sp. z o.o., Poznań

zgłaszający: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań

W maszynie według wynalazku PIMR zastosowano specjalnej konstrukcji podbieracz w formie walcowego cylindra, na obwodzie, którego osadzone są symetrycznie promieniowo zabieraki w kształcie krzywek zgarniających, dostosowany do rodzaju zbieranego materiału drzewnego w sadach i w winnicach. W maszynie zastosowano specjalnej konstrukcji układ jezdny typu tandem (gdzie na końcach wspólnej belki na lewym i prawym wahaczu zamocowano po cztery koła nie wystające poza obręb maszyny), co pozwala na zmniejszenie nacisków na podłoże oraz na pracę maszyny w międzyrzędziach o małych szerokościach.

4. Spirvent inverter , Spirvent Sp. z o.o., Oborniki

Inwerter Spirvent - Wolta: prosty w użyciu, trwały, wydajny, inteligentny, dysponujący wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami i skonstruowany w oparciu o polską, nowatorską myśl techniczną. Nowoczesne urządzenie przygotowane z myślą o PROSUMENT-ach. Urządzenie umożliwia bezpieczne, stale monitorowane produkowanie energii elektrycznej zarówno na potrzeby własne jak i na sprzedaż operatorowi.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.