Świętochłowice - Modernizajce starych systemów grzewczych

Urząd Miasta Świętochłowice udziela dotacji na likwidacji niskosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym ( tj. piece kaflowe, piece metalowe, kotły węglowe. W przypadku decyzji zmiany systemu ogrzewania właściciele oraz najemcy lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnym otrzymają dotację na zakup i montaż pompy ciepła.

W tym celu przed przystąpieniem do realizacji zmiany systemu ogrzewania lub docieplenia budynku należy wypełnić wniosek i złożyć go w Punkcie Obsługi Mieszkańca. We wniosku należy określić rodzaj systemu grzewczego spełniającego kryteria energetyczno-emisyjne dla świadectwa badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”.

Wnioski można składać do dnia 31 maja roku, w którym dotacja będzie udzielona, natomiast zakończenie prac i zgłoszenie ich do odbioru musi nastąpić do dnia 30 października tego samego roku.

Właściciele nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej w całym obiekcie otrzymają dotację do modernizacji ogrzewania w wysokości:

a) do 40 % kosztów zakupu niskoemisyjnego kotła węglowego lecz nie więcej niż 4.000 zł

b) do 60% kosztów zakupu urządzenia grzewczego lecz nie więcej niż 6.000 zł w przypadku zastosowania innych urządzeń lub kosztów włączenia do sieci cieplnej

Właściciele lub najemcy pojedynczych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych otrzymają dotację do modernizacji systemów grzewczych następujące kwoty:

a) do 40 % kosztów zakupu lecz nie więcej niż 1.500 zł w przypadku zastosowania pomp ciepła

b) do 40% kosztów zakupu niskoemisyjnego kotła węglowego lecz nie więcej niż 750 zł

c) do 60 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego lecz nie więcej niż 1.000 zł - w przypadku zastosowania innych urządzeń lub kosztów włączenia do sieci cieplnej.

Poniższy załącznik zawiera wniosek o udzielenie dotacji oraz oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.