Gliwice - Dopłaty do zakupu i instalacji pomp ciepła

Miasto Gliwice obecnie kończy prace nad Programem Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). W ramach programu zostaną uruchomione ważne przedsięwzięcia. Jeśli jesteś właścicielem ponad 20-letniego domu ogrzewanego do tej pory tylko węglem będziesz mógł skorzystać z programu „Zerowa emisja z przedmieścia – modernizacje budynków jednorodzinnych z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, połączone z termoizolacjami budynków”.

Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) to zbiór działań Miasta Gliwice na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w mieście. Zakłada się w nim, że pożądane zmiany zostaną osiągnięte poprzez modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych w Gliwicach. Przygotowanie PONE ma ogromne znaczenie. Pozwoli bowiem miastu oszacować skalę zmian, a następnie zaplanować i zabezpieczyć odpowiednie kwoty na zastąpienie przestarzałych indywidualnych węglowych systemów ogrzewania nowymi, proekologicznymi systemami grzewczymi. Miasto planuje pozyskać dofinansowanie na te cele ze środków unijnych (z puli przewidzianej na lata 2014 – 2020). Skorzystają na tym zwłaszcza dwie grupy mieszkańców.

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zostaną bowiem uruchomione w przyszłości dwa duże przedsięwzięcia – tzw. podprogramy:

1. „Zerowa emisja z przedmieścia – modernizacje budynków jednorodzinnych z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, połączone z termoizolacjami budynków”

To propozycja dla właścicieli budynków jednorodzinnych oddanych do użytku przed 1995 rokiem, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe (nie było dotychczas wykorzystywane ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe). Celem podprogramu będzie bowiem ograniczenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w dzielnicach Gliwic z przewagą domów jednorodzinnych. Co właściciele domów będą mogli uzyskać? Wsparcie finansowe ze strony miasta – jeśli zdecydują się na zastąpienie aktualnego, węglowego systemu ogrzewania bardziej nowoczesnym systemem wykorzystującym pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym (oraz na ewentualną termoizolację budynku i modernizację istniejącej instalacji grzejnikowej).

2. „Redukcja emisji niskiej w Gliwicach”

To propozycja dla właścicieli budynków jednorodzinnych oraz użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe (nie było dotychczas wykorzystywane ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe), nieprzewidzianych do włączenia w system ciepłowniczy miasta. Cel podprogramu – ograniczenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w dzielnicach o przewadze budynków wielorodzinnych. Na co mogą liczyć mieszkańcy? Przewidywana jest pomoc miasta w ramach likwidacji przestarzałych pieców kaflowych i żeliwnych bądź np. nieautomatycznych kotłów węglowych, charakteryzujących się bardzo wysoką emisją pyłu. Powinny zastąpić je systemy proekologiczne z kotłami gazowymi kondensacyjnymi lub węglowymi retortowymi z elektrofiltrami, lub z instalacjami grzewczymi elektrycznymi z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.

Spełniasz warunki? Liczysz na miejskie wsparcie? Wypełnij ankietę i pomóż miastu zdobyć dofinansowanie z Unii Europejskiej! Masz czas do 15 września.

Ankietę można wypełnić bezpośrednio na stronie www.niskoemisyjne.gliwice.eu lub wyciąć ją z ostatniego wydania „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” („MSI” 31/2014 z 31 lipca, do pobrania TUTAJ), wypełnić zgodnie z instrukcją i złożyć ją w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21, wejście od strony ul. Wyszyńskiego). Dodatkowych wyjaśnień udzieli konsultant reprezentujący tzw. operatora zadania (wyłonione w przetargu konsorcjum firm Atmoterm S.A. i FEWE). Dyżuruje on w Biurze Obsługi Interesantów na parterze UM w czwartki w godzinach od 14.00 do 17.00. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 działa również infolinia operatora zadania (tel. 77/441-15-65).

Może się też zdarzyć, że do Twoich drzwi zapuka ankieter! Akcja potrwa do połowy września i będzie połączona z inwentaryzacją rodzajów ogrzewania budynków oraz lokali mieszkalnych w Gliwicach. Ankieterzy posiadają upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.