Gmina Psary - Dofinansowanie przeciwdziałające niskiej emisji

Mieszkańcy Gminy Psary otrzymali wstępną gwarancję dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dla projektu polegającego na przeciwdziałaniu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na jej terenie.

Szczegółowy regulamin i zasady korzystania przez mieszkańców z tych środków, będzie można przedstawić dopiero po zatwierdzeniu ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, czyli w połowie bieżącego roku. Na podstawie informacji, które posiadamy już dziś najprawdopodobniej właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Psary zyskają możliwość dofinansowania w 85% kosztów wymiany indywidualnych kotłów nieefektywnych ekologicznie na źródła ciepła charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną, czyli na przykład pieców węglowych na gazowe. Z dofinansowania będą mogli skorzystać również mieszkańcy zainteresowani montażem systemów solarnych do podgrzewania wody bieżącej w budynkach mieszkalnych, a warunkiem udziału w projekcie będzie posiadanie prawa dysponowania budynkiem.

W projekcie nie będą mogli brać udziału właściciele budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, a projektanta i wykonawcę instalacji w zakwalifikowanych budynkach wyłoni Gmina Psary w postępowaniu przetargowym, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Unijne dofinansowanie wyniesie 85% wartości brutto wykonanej inwestycji. Zakłada się, że pozostałe 15% wartości inwestycji stanowić będzie wkład własny mieszkańców. Realizacja projektu planowana jest w latach 2015-2017 – pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych pomiędzy Gminą Psary a Województwem Śląskim.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.