Pompy ciepła Warszawa. Nabór wniosków o dofinansowanie na modernizację systemów grzewczych dla firm

Od 30 lipca 2014 r. ruszyła akcja zbierania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.5 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” NR RPOWM/1.5/1/2014. Mogą składać wnioski o dofinansowanie MIKRO-, MAŁE ORAZ ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA.


Dofinansowanie można otrzymać na realizację zadań zmierzających do ochrony powietrza, poprzez modernizację systemów ciepłowniczych, źródeł wytwarzania ciepła i energii oraz termomodernizację budynków.


Promowane będą przede wszystkim: inwestycje w technologie wykorzystujące alternatywne źródła energii odnawialnych ograniczające nadmierne zużycia paliw takich jak pompy ciepła oraz poprawiające sprawności energetyczną a także umożliwiające przyłączanie OZE do sieci elektroenergetycznej.

Dofinansowanie obejmujących zakup wraz z uruchomieniem instalacji pompy ciepła. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 800 tys. PLN (nie więcej niż 200 tys. EUR na dzień podpisania umowy o dofinansowanie).

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.