Dotacja celowa z wfośigw na zakup pompy ciepła

Uruchomili linie kredytową ze środków Banku Ochrony Środowiska z dotacją przeznaczoną na spłatę Kapitału z WFOŚIGW na terenie województwa wielkopolskiego. Środki są przeznaczone dla osób fizycznych na realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii Tj. Instalacji i zakupu pompy ciepła.

Mogą zostać sfinansowane ze środków dotacji następujące koszty kwalifikowane :

zakup fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, tj: pompy ciepła wraz z niezbędną instalacją, roboty budowlano-montażowe związane z instalacją wywiewno-nawiewną wraz z automatyką, roboty budowlano-montażowe związane z wykonywanym źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródło energii, w tym wykonanie dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła, rozruch mechaniczny i technologiczny.

Następujące koszty nie kwalifikowane mogące podlegać kredytowaniu:

opracowanie dokumentacji projektowej, obsługa geodezyjna,obsługa geodezyjna,zakup i montaż instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.,podatek VAT,inne niezbędne koszty inwestycji, uznane przez Bank.

Kredyty będą udzielane do 31.10.2014 r.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.