Mieszkańcy Leszna mogą otrzymać do 4000 zł na zakup pompy ciepła lub kolektorów słonecznych

Urząd Miasta Leszno na wniosek przyznaje jednorazowe dotacje / dopłaty do zakupu pompy ciepła w wysokości do 4 000 złotych. Jeżeli jednak nie jest zainteresowany pompą ciepła urząd miasta Leszno dopuszcza zastosowania kolektorów słonecznych (dotyczy wyłącznie przypadków w których ich zastosowanie będzie wiązało się z obniżeniem emisji w źródle opalanym paliwem stałym) lub dopłatę do przyłącza budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.


Procedura przyznawania dotacji określona jest przez „Warunki i zakres udzielania dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania w roku 2015”.


W Lesznie uruchomiono dotację związane z ograniczeniem niskiej emisji. Jeżeli planujesz zakup pompy ciepła możesz już ubiegać się o dotację w związku z „Warunki i zakres udzielania dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania w roku 2014”.Zmiana sposobu ogrzewania przy udziale środków pochodzących z dotacji wymaga trwałego usunięcia dotychczasowego, węglowego źródła ciepła. Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Leszna, Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ulicy Wałowej 5 w pokoju 23. Wniosek oraz niezbędne formularze można pobrać bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub poniżej (pliki do pobrania). Wnioski będą rozpatrywane raz w roku. Wnioski na rok 2014 należy składać w dniach od 14 marca do 15 maja 2014 roku.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel: 65 529 81 85.

Warunki rozliczenia dotacji:

8. Rozliczenie zadania następuje w ciągu 14 dni od momentu wykonania zadania. W tym celu należy złożyć w Urzędzie Miasta Leszna wypełnione Rozliczenie z poniesionych nakładów do którego dołącza się:

a) fakturę obejmującą :

- koszt zakupu kotła gazowego (opcjonalnie olejowego lub elektrycznego), wsadów kominowych, zaworów termostatycznych wraz z montażem, - koszt przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- koszt zakupu kolektorów słonecznych wraz z montażem, Faktura winna być wystawiona na wnioskodawcę z datą późniejszą niż data podpisania umowy z Prezydentem Miasta Leszna.

b) właściwie wypełniony formularz tj. Rozliczenie z poniesionych nakładów wraz z protokołem odbioru podłączenia obiektu do zewnętrznej sieci co lub montażu kotła bądź kolektorów słonecznych.

c) w przypadku montażu kolektorów słonecznych do w/w formularza należy dołączyć również specyfikację zainstalowanej instalacji,

Uwaga: Urząd Miasta Leszna zastrzega sobie prawo do kontroli zadania na każdym etapie, przez wskazanego przez Urząd inspektora nadzoru.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.