Gmina Strzelin - Dofinansowanie do wymiany systemu grzewczego.

Gmina Strzelin przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki niskoemisyjnej”. Przygotowanie ww. dokumentu pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Naszej Gminie.

Państwa udział w ankiecie przyczyni się do zwiększenia możliwości Gminy w zakresie pozyskiwania środków z budżetu UE na działania inwestycyjne, takie jak: termomodernizacja obiektów, wymiana oświetlenia ulicznego, budowa czystych źródeł energii, zakup taboru niskoemisyjnego, modernizacja sieci ciepłowniczej (w tym wymiana niskosprawnych kotłów i pieców), zakup kolektorów słonecznych i inne działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji.

Prosimy o uzupełnienie poniższej ankiety, która umożliwi jasne sprecyzowanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła i pozwoli na zaplanowanie najbardziej efektywnych działań na terenie Gminy.

/-/ Dorota Pawnuk

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.