Gmina Świerklany - Dotacje na wymianę starych piecy stałopalnych

W dniu 26 kwietnia br. wejdzie w życie Uchwała Rady Gminy Świerklany Nr 22/V/11 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska.

Dotację można otrzymać na instalację urządzeń grzewczych (w tym kotłów co., gazowych, olejowych i węglowych jednopaleniskowych z tzw. ślimakowym podajnikiem węgla), pomp ciepła, kolektorów słonecznych, itp., jak również na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (na terenach, gdzie nie planuje się budowy kanalizacji) i usuwanie odpadów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane powyższym tematem prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały, która dostępna jest poniżej, podobnie jak formularze wniosków o przyznanie dotacji (można je również otrzymać na miejscu – Urząd Gminy, pok. 13 lub 14, parter).

Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Świerklany (I piętro).

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.